ZW380

Opdrachtgever: TenneT
Functie: Projectcoördinator Contract
Periode: 2017 - Heden
Contractvorm: UAV-GC D&C met SCB
Website: Project website TenneT
Omschrijving:

Het project bouwen van de 380 kV station Rilland, het aanleggen van de bouwwegen, bouwen van de fundering en masten. De verbinding tussen Borssele en Rilland wordt aanlegt, omdat de huidige verbinding vol zit en nieuwe projecten zoals windmolenparken op zee hun energie anders niet kwijt kunnen in het bestaande net. Op een later tijdstip zal deze verbinding worden doorgetrokken van Rilland tot aan Tilburg, zodat de energie optimaal kan worden getransporteerd door Nederland en Europa.

 

Het tracé is 48 km lang en bestaat uit 114 Wintrack masten.

 

Voor deze drie projecten heb ik de onderstaande verantwoordelijkheden:

 • Het opstellen en beoordelen van VTW's (RFC's)
 • Financiële afhandeling van VTW's
 • Voeren van interne en externe VTW overleggen
 • Kwaliteitsmanagement binnen het VTW proces intern en extern
 • Voortgangsbewaking van het VTW proces
 • Uitvoeren van SCB Systeem-, Proces- & Producttoetsen
 • Input leveren voor het risicodossier
 • Maken van managementrapportages
 • Opstellen van tijdlijnen
 • Implementatie en inhoud van de VISI standaard binnen de projecten
 • Opstellen contractstukken, budget t.b.v. de aanbesteding van de conditionerende werkzaamheden voor deeltracé 1 & 2.